Ceník čištění studen

Kompletní vyčištění kopané studny: 4 500Kč

(průměr skruže 80 až 120 cm, hloubka do 5 m v ceně)

V ceně čištění studny jsou zahrnuty všechny tyto práce:

 • vyčerpání studny
 • očištění nadzemní části studny
 • očištění pláště studny vysokotlakým čističem
 • odstranění kalu ze dna studny vč. filtračního zásypu (do 30 cm vrstvy sedimentu v ceně)
 • založení nového štěrkového lože (filtrační zásyp) na dno studny
 • dezinfekce pláště studny
 • kontrola stavu pláště a nadzemní části studny

Doplňkové práce nezahrnuté v ceně:

 • Doprava: 15 Kč/km.
 • Čištění studen hlubších než 5 m (příplatek 500 Kč/m)
 • Odstranění většího nánosu ze studny než 30 cm (+ 6000 Kč/m)
 • Použití elektrocentrály v místech bez třífázového přívodu 400 V (+ 2000 Kč)
 • Čištění nepažených, kamenných, zděných, nebo jinak pažených studen (příplatek 30%)
 • Čištění studen s hloubkou nad 14m (příplatek +15%)
 • Čištění studen s průměrem větším než 120cm (cena dohodou)
 • Čištění studen s extrémní vydatností (příplatek +15%)
 • Hodinová sazba za práci mimo čištění (1500 Kč/každá započatá hodina)
 • Čištění studen, které jsou zbudovány ve sklepě či pod objektem (dům, chata…) (příplatek 30%)

 

Ukázka naší práce – studna před vyčištěním a po vyčištění: