Postup čištění studny

  • Vyčerpání celého vodního sloupce kalovým čerpadlem
  • Omytí stěn pláště studny silným proudem vody
  • Čištění pláště studny vysokotlakým čističem
  • Odstranění veškerého sedimentu ze dna studny. Vždy na původní dno!
  • Založení nového štěrkového lože
  • Dezinfekce pláště studny
  • Znovu vyčerpání vodního sloupce
  • Dezinfekce

Používáme kvalitní čerpadla HCP, s výtlakem 28m, které jsou schopny čerpat až 65000 l/hod