Postup čištění studny

Při čištění studen pracujeme podle následujícího postupu:

  • Vyčerpání celého vodního sloupce kalovým čerpadlem
  • Omytí stěn pláště studny proudem vody
  • Čištění pláště studny vysokotlakým čističem
    • Pokud je studna kamenná nebo cihlová, posoudí naši pracovníci, zda se bude čistit vysokotlakým čističem nebo ne s ohledem na to, aby nedošlo k narušení stěn studny.
  • Odstranění veškerého sedimentu ze dna studny. Vždy na původní dno!
  • Založení nového štěrkového lože
  • Odkalení studny
  • Kompletní dezinfekce studny

Používáme kvalitní čerpadla HCP s výtlakem 28 m, které jsou schopny čerpat objem až 65000 l/hod.