Čištění studny u fotbalového hřiště v Lesonicích

Jedná se o studnu v obci Lesonice u Moravského Krumlova u fotbalového hřiště. Je osazena ruční pumpou, která ale před zahájením prací nebyla funkční. Bylo zapotřebí ji uvést do chodu.

Vrchní skruž studny o vnitřním průměru 100 cm byla ukončena v rovině s terénem a zakryta betonovým poklopem o stejném průměru. Jde o typický případ špatně provedeného ukončení nadzemní části studny. Dochází tak k zanášení studny. Bylo nutné přidat jednu skruž, utěsnit spáry mezi skruží a vyměnit horní poklop za větší, aby voda stékala z okraje poklopu na zem, nikoli po skruži.

Nesprávně ukončená studna - poklop v rovině s terénem  Demontovaná ruční pumpa

Studnu bylo nutné vyčistit. Hloubka před vyčištěním byla 6,8 metrů s vodním sloupcem cca 3,5 m. Vnitřní plášť studny jsme omyli vysokotlakým čističem, vodní sloupec zcela vyčerpali a pak ze dna odstranili kal – vrstvu cca půl metru. Nakonec byla studna vydezinfikována. Celková hloubka studny je tedy 7,3 metrů. Přítok jsme změřili čerpací zkouškou – síla přítoku je přibližně 300 l/h.

Po dokončení úprav vnitřní a venkovní části studny bylo zapotřebí zprovoznit ruční pumpu. Ta byla rozebrána, nepoužitelné části byly nahrazeny novými a nově natřena. Opravená pumpa byla nainstalována zpět do studny hned druhý den a pevně ukotvena.