Čištění studny v Markvartovicích

Na podzim 2016 jsme čistili studnu v obci Markvartovice (Moravskoslezský kraj). Jednalo se o skruženou kopanou studnu o hloubce 14 m.

Při stavebních úpravách na pozemku došlo nešťastnou náhodou ke zborcení cihlové zdi starého domu přímo na studnu. Poklop studny ani horní skruž tlak sutin nevydržela a vše se spolu s částí cihel ocitlo na dně studny.

   Úprava horní části studny   Instalace poklopu studny

Vlastníci studny z bezpečnostních důvodů provizorně opravili zborcenou horní část studny a zakryli novým poklopem. Jako první krok před samotným čištěním bylo nutné upravit horní části studny tak, aby nedocházelo k pronikání vody a okolní hlíny do útrob studny.

 

Vzhledem k značné hloubce studny (14 m) jsme použili ventilátor pro odsání vzduchu ze dna studny a poté kvůli bezpečné práci na dno vháněli čistý vzduch. Samotné čištění trvalo přibližně 2,5 hodiny. Poklop i skruž se po pádu na dno rozlomily; vytahování tak bylo jednodušší. Kromě materiálu, který spadl na dno, jsme ze studny vynesli asi 5 kbelíků nánosu. Stěny jsme očistili vysokotlakým čističem. Na čisté původní dno byla založena filtrační vrstva štěrku ve výši asi 20 cm. Nakonec proběhla dezinfekce studny.

Čerpací zkouškou byl na dně studny změřen přítok – naměřili jsme vydatnost 600 l/hod. Na závěr jsme v horní části studny instalovali konzoli a spustili čerpadlo.

Výsledek práce