Výstavba kopané studny krok za krokem

Realizace kopané studny probíhá podle tohoto postupu:

  • Poptání ze strany zákazníka e-mailem nebo telefonicky (viz naše kontaktní údaje)
  • Obhlídka místa pro získání potřebných informací (příjezdová cesta k pozemku, možnosti manipulace s technikou, doprava skruží, parkování transportních vozidel)
  • Vyhledání pramene při obhlídce na místě
  • Vyřízení potřebných povolení a ohlášení
  • Zhotovení studny (studnová skruž TBH 18-100 s osazením), obsyp studny podle potřeby příslušnou frakcí
  • Provedení čerpací zkoušky
  • Předání díla včetně dokumentace
  • Platba za práci dle sjednané ceny
  • Kolaudace

 

Ukázka zhotovení kopané studny: