Prohlídka požární nádrže v Petrovicích u Moravského Krumlova

Naše firma byla obcí Petrovice u Moravského Krumlova požádána o kontrolní prohlídku požární nádrže v obci.

Požární nádrž je tvořena betonovými skružemi, které jsou ve výborném stavu. Hloubka nádrže je 2,5 m a zásoba vody je cca 2500 l. Voda do nádrže přitéká v množství přibližně 1000 l/hod.

Jediný nedostatek nádrže, který jsme zjistili, je usazení skruží ve vrstvě makadamu, přes který se ze dna trvale vytlačuje tekutý písek (viz obrázek). Je tedy nutné počítat, že s tímto problémem se nádrž bude potýkat i v budoucnu.