Projektová dokumentace

Pro zbudování nové studny (vrtané či kopané) zajistíme veškeré potřebné materiály – projektovou dokumentaci, hydrogeologický posudek, závěrečná hydrogeologická zpráva, vyřízení stavebního povolení, povolení k odběru podzemní vody atd. U vrtaných studní s hloubkou nad 30 m zajistíme projekt pro Krajský a Báňský úřad (práce prováděny hornickým způsobem – jsme držitelem oprávnění k těmto pracem – najdete v sekci kontakt.