Projektová dokumentace

Pro zbudování nové studny (vrtané či kopané) zajistíme veškeré potřebné materiály a povolení:

  • projektovou dokumentaci
  • hydrogeologický posudek
  • závěrečná hydrogeologická zpráva
  • vyřízení stavebního povolení
  • povolení k odběru podzemní vody
  • (případně další nutné náležitosti)

U vrtaných studní s hloubkou nad 30 m zajistíme projekt pro Krajský a Báňský úřad. Vrty s hloubkou vyšší než 30 m patří mezi práce prováděné hornickým způsobem! Naše firma je držitelem oprávnění Báňského úřadu k těmto pracím.

Dále nabízíme hydrogeologické posudky zahrnující realizační a průzkumné práce, projekty a vyhodnocení v nejrůznějších oblastech životního prostředí v souvislosti s podzemní vodou. V oblasti hydrogeologických průzkumů, posudků, povolení, legislativy apod. spolupracujeme s geologzn.cz.