Rekonstrukce studny u doškové chalupy v Petrovicích

Studna se nachází v Jihomoravském kraji v obci Petrovice u Moravského Krumlova. Vlastníkem studny je obec Petrovice a je součástí místní významné památky – Doškové chalupy.

Voda se zde využívá především k zalévání přilehlé zahrádky a květin, které tvoří okolí kolem chaloupky. Na povrch je vytahována na pomocí ruční pumpy. Když se však v obci budovala kanalizace, studna najednou přestala dávat čistou vodu, až se úplně zanesla bahnem. Zavolala nás proto místní starostka, abychom studnu obhlédli a zjistili, v čem je problém.

První fází zakázky jsme studnu prohlédli a zkontrolovali: Jedná se o kopanou studnu 6 m hlubokou. Plášt je tvořen betonovými skružemi o vnitřním průměru 90 cm.

Horní tři skruže drží pevně u sebe. Ovšem pak následuje asi metrová mezera a ostatní skruže byly sesunuty na dně studny. Každá byla v jiné poloze – navzájem byly vzpříčené a zaklesnuté do stěn studny.

Propadlé skruže a vzniklá kaverna
Propadlé skruže a vzniklá kaverna

Z původně plánovaného čištění studny se tedy zakázka rozšířila na opravu této kopané studny v plném rozsahu.

Naplánovali jsme tyto práce:

  • Nejdříve bude nutné opravit plášť studny – dorazit skruže na sebe, zpět na původní místo.
  • Dále zajistit stabilizaci skruží a jejich pevné ukotvení (fixaci skruží).
  • Posléze studnu kvalitně vyčistit – vybrat z ní sediment, odčerpat kal ze dna a studnu vydezinfikovat – zaručit tak kvalitní čistou vodu bez kalu.
  • Osadit studnu novou skruží, která bude tvořit kvalitní nadzemní část nad úrovní terénu. Zabrání se tak opětovnému zanášení kopané studny povrchovou vodou a kalem.

Studna je vybavena ruční pumpou, kterou nejdříve krok po kroku demontujeme. Odmontujeme ji od poklopu studny a vytáhneme zhruba 2 metry ven ze studny, než se zpřístupní pracovní válec pumpy. Zde je zpětná klapka a pod ní šrouby, které drží potrubí pod pumpou. Pumpu odšroubujeme a vytáhneme i zbytek vodovodních trubek, až se konečně dostaneme i k sacímu koši.

Odsuneme poklop studny a odkopáváme první tři skruže. Pomocí navijáku je vytahujeme na povrch. Poté následuje úprava a zahlazení pláště studny.

Na místě, kde jedna skruž chyběla se začala tvořit takzvaná kaverna – hlína postupně odpadávala na dno, čímž vznikala čím dál větší díra mimo plášť studny. Jedná se o poměrně nebezpečnou situaci – když se nevyřeší včas, hrozí propadnutí zeminy kolem studny.

Po dokončení úpravy pláště začínáme skruže spouštět zpět dolů. Skruže pomocí kotev upevňujeme a vzniklou díru kolem a vytvořenou kavernu zasypáváme nepropustným jílem a slínem, který důkladně zhutňujeme.

Nyní zbývají vzpříčené skruže na dně studny. Skruže podkopáváme, aby se uvolnily a my je pomocí navijáku mohli vytahovat a vyrovnávat je pod skruže, které jsou už ukotvené. Skoby, které jsou v každé skruži po obou stranách této opravované studny ještě provařujeme s železnou pásovinou, aby nedošlo postupem času k jejich hnutí a následným komplikacím.

Jako další krok usazujeme novou horní skruž. Tím zajišťujeme, že studna bude ukončena až 30 cm nad terénem a nebude se do ní splavovat dešťová voda s kalem. Nakonec probíhá dezinfekce studny a dezinfekce pláště studny. Na skruže nacházející se nad hladinou vody aplikujeme speciální nátěr, který prodlouží životnost studny (betonových skruží), vytvrdí její povrch a dodá pěkný nový vzhled.

V závěru osazujeme zpět demontovanou ruční pumpu a dáváme ji do provozu. Pak zamykáme železný poklop studny.

Provedli jsme také čerpací zkoušku a určili přítok o vydatnosti přibližně 2000 l/hod. Jedná se o velmi pěkný přítok, nicméně je zima a vody je tudíž všude dostatek. Doufáme, že i v období sucha bude voda do studny dotékat alespoň polovičním přítokem a zaručí se tak provozuschopnost tohoto vodního zdroje.

Výsledkem třídenního snažení je nově vyčištěná a zrekonstruovaná studna. Plášť je natřen speciálním nátěrem a studna vypadá takřka jako nová.