Studna u bývalého koupaliště v Petrovicích – čištění

Studna se nachází v obci Petrovice u Moravského Krumlova u bývalého koupaliště. Čištěna nebyla minimálně 20 let, což potvrdil hned první pohled do studny.

Po odstranění největších částí dřeva držících se na hladině, jsme zjistili, že betonové skruže tvoří jímací část pro vodu vytíkající z vrtu, který je zapažený ocelovou pažnicí o průměru 250 mm. Jedná se tedy ve skutečnosti o kopanou studnu, která byla dále prohloubena vrtáním.

Jak je vrt hluboký, nebylo možné zjistit, protože byl nejspíše v minulosti značně znečištěn. Jakmile bylo možné do studny spustit čerpadlo, odčerpali jsme celý vodní sloupec, abychom mohli vybrat nános kalu, bahna a menších částí ze dna studny.

Protože byla ocelová pažnice ve špatném stavu, odřízli jsme ji asi 40 cm ode dna studny. Nyní bylo zapotřebí vyčistit stěny betonových skruží. Za pomocí vysokotlakého čističe jsme očistili téměř černé stěny a studnu řádně vydezinfikovali. Poté jsme studnu vyčerpali a změřili přítok cca 3500l/hod., což je výborný výsledek. Zatímco se plnila studna vodou z vrtu, začali jsme s opravou venkovní části studny (viz fotografie).

Výsledkem je čistá, opravená studna, na kterou bude v nejbližší době instalována ruční pumpa pro odběr vody.