Ceník vrtaných studen

Cena vrtané studny je určena těmito okolnostmi:

 • podle geologického podloží (měkké nebo tvrdé horniny),
 • podle průměru vrtu,
 • podle způsobu přepažení nestabilních vrstev
 • podle toho, jak obtížný je přístup na pozemek (manipulační poplatky za ztížený přístup jsou nepříliš časté)

 

Ceník pro vrtanou studnu v pevném skalním útvaru – vrtáno pomocí ponorného vrtacího kladiva a kompresoru.
Parametry: Průměr vrtu cca 185 mm se závitovou, strojně perforovanou výstrojí o průměru 125 mm s tloušťkou stěny 5,2 – 6 mm! S obsypem a těsněním. Garance vydatnosti 2000 l/24 hod.

Cena za 1 m hloubky vrtu: 1600 Kč

 

Ceník pro vrtanou studnu v měkkém materiálu (hlína, písek, jíl, …) – vrtáno pomocí vzduchového výplachu z kompresoru.
Parametry: Průměr vrtu 190 mm se závitovou, strojně perforovanou výstrojí o průměru 125 mm s tloušťkou sílou stěny 5,2 – 6mm! S obsypem a těsněním. Garance vydatnosti 2000 l/24 hod.

Cena za 1 m hloubky vrtu: 1800 Kč

 

V ceně je zahrnuto:

 • Vyhledání vodního zdroje
 • Předvrtání o potřebném průměru
 • Koncový vrt vrtnou korunkou o požadovaném průměru
 • Kvalitní výstroj – buď závitové či lepené hrdlo (žádné nýtování !)
 • Obsyp a těsnění proti pronikání povrchové vody do vrtu dle domluvy a potřeby
 • Měření vydatnosti pramene čerpací zkouškou

V ceně není zahrnuto:

 • Odvoz odvrtané zeminy (cena dohodou)
 • Doprava 70 Kč/km (2x nákladní automobil s kompresorem a vrtací soupravou)

 

Používáme vždy výstroj vrtu s atestem na pitnou vodu. Nikdy pro finální výstroj hrdlové nepoužíváme spoje na nýty!

Minimální cena za funkční vrt bez ohledu na hloubku je 50 000 Kč.

Ceny jsou platné od 1. 1. 2023
Nejsme plátci DPH