Domácí vodárny

Po vyvrtání studny a provedení čerpací zkoušky máme k dispozici důležité informace o vrtu – hloubka vrtu, ustálenou hladinu (výška vodního sloupce) a přítok. Na základě toho Vám poradíme nebo přímo zajistíme:

  • výběr vhodného čerpadla do vrtu
  • zajištění přívodu vody do domu, chaty, firmy nebo jiného objektu

 

Domácí vodárny:

Pojmem „domácí vodárna“ označujeme soustavu zařízení, která slouží k čerpání vody ze studny, vrtu či jiných vodních zdrojů do místa spotřeby, kde typicky není možné využívat například obecní tlakovou vodu.

Domácí vodárna se skládá z ponorného čerpadlo, tlakové nádoby, tlakového spínače a několika doplňkových komponent. Ponorné čerpadlo načerpá vodu do tlakové nádoby na požadovaný tlak, který je dán nastavením tlakového spínače. Z takto natlakované nádoby voda proudí potrubím do místa spotřeby.

S výběrem a instalací vhodné domácí vodárny Vám poradíme a nebo ji rovnou zajistíme „na klíč“.

 

Ukázka námi realizované domácí vodárny: