Domácí vodárny

Po vyvrtání studny a následné čerpací zkoušce máme k dispozici potřebné informace o vrtu – hloubka vrtu, přítok, vodní sloupec. Poradíme s výběrem vhodného ponorného čerpadla do vrtu, zajistíme kompletní rozvod vody do domu, chaty, penzionu…

Domácí vodárny:

Je to soustava zařízení, která slouží k čerpání vody do studny, vrtu či vodních toků do domu, chaty, penzionu atd.

Domácí vodárna je řešením tam, kde není možný přísun vody a je zapotřebí mít zásobu. Pro přísun vody (většinou ze studny) zajišťuje u vrtaných studen většinou ponorné čerpadlo a v mělčích kopaných studen tzv. darling (systém řešení vodárny)

Domaci vodarnu tvoří čerpadlo, tlaková nádoba, tlakový spínač…