Postup vrtání studny krok za krokem

Vrtání studny probíhá podle následujícího postupu:

  • Poptání ze strany zákazníka e-mailem nebo telefonicky (viz naše kontaktní údaje)
  • Obhlídka místa pro získání potřebných informací (příjezdová cesta k pozemku, možnosti manipulace s vrtnou technikou, parkování transportních vozidel)
  • Vyhledání pramene
  • Vyřízení potřebných povolení a ohlášení
  • Zhotovení vrtu o požadovaném průměru, jeho vypažení příslušnou pažnicí s certifikací pro pitnou vodu, obsyp studny podle potřeby příslušnou frakcí a utěsnění bentonitem, pokud to hydrogeologické podmínky vyžadují
  • Provedení čerpací zkoušky
  • Předání díla společně s dokumentací
  • Platba za práci dle sjednané ceny
  • Zaslání cenové nabídky na dokončení zhlaví studny (šachta a čerpadlo, popř. domácí vodárna)
  • Kolaudace

Ukázka realizace vrtané studny: