Průměry a způsob vrtání

Dle místních geologických podmínek vrtáme studny jednou z těchto technologií:

  • vrtání ponorným vrtacím kladivem
  • vrtání vícelistým dlátem

 

Vrtání ponorným vrtacím kladivem:

Tento způsob je využíván ve tvrdém či polotvrdém podloží – žula, svor, rula, ortorula a podobné (hovorově „skála“). Pomocí ponorného vrtacího kladiva se odvrtává skalní masiv. Principem ponorného kladiva je příklepové rotační vrtání poháněné vzduchem z vysokotlakého kompresoru, který odvrtanou zeminu také vynáší z vrtu ven.

Touto technologií vrtáme průměrem 185 mm  s výstrojí o průměru 125 mm do hloubky max. 120 m.

 

Vrtání vícelistým dlátem:

Tento způsob je využíván v měkkém podloží – hlína, písek, jíl a podobné. Pomocí listových dlát se odvrtává měkký materiál, který se pomocí vysokotlakého kompresoru vynáší z vrtu ven. Touto technologií vrtáme průměrem až 220 mm.

 

Obě výše popsané technologie vrtání jsou založeny na vzduchovém výplachu materiálu. Tato technologie je výhodná, neboť obsluha vrtacího stroje přesně pozná, kdy došlo k převrtání pramene a jak je vydantý (podle množství vody jdoucí z vrtu). Je tak možné odhadnout vydatnost studny a dle toho včas ukončit vrtání – zákazník tedy neplatí navíc za nadbytečné metry hloubky vrtu.