Kopané a vrtané studny – výhody a nevýhody

Na této stránce shrnujeme rozdíly mezi vrtanou a kopanou studnou, jejich výhody a nevýhody.

Kopaná studna

 • V dnešní době se kopané studny budují z betonových skruží, nejčastěji s vnitřním průměrem 100cm.
 • Realizují se v místech s dobrou prostupností zvodnělých vrstev, jako jsou štěrky a písky, jílovce atd.
 • Zpravidla se jedná o místa v blízkosti vodních toků, popř. v nižších polohách v rámci obce.

Výhody kopané studny:

 • (+) Velká zásoba vody
 • (+) Snadný přístup do studny – pro budoucí čištění, instalaci čerpadla, pumpy…
 • (+) Možnost prohloubení

Nevýhody kopané studny:

 • (-) Zpravidla menší přítok
 • (-) Možnost ztráty vody ve studni
 • (-) Časově náročnější práce
 • (-) Zpravidla nutnost odvozu velké části zeminy z výkopu
Vrtaná studna

 • Dnes nejběžnější způsob, jak docílit nezávislosti na dodavateli vody

Výhody vrtané studny:

 • (+) Rychlost – studna je vyvrtána zpravidla během 1-2 dnů
 • (+) Zpravidla větší přítok oproti kopané studny
 • (+) Oddělení povrchové vody od spodních vod

Nevýhody vrtané studny:

 • (-) Větší náklady pro vystrojení vrtu
 • (-) Nutnost dostupnosti místa pro těžkou vrtnou techniku