Kopané a vrtané studny – výhody a nevýhody

V následujícím se dozvíte rozdíl mezi vrtanou a kopanou studnou, jejich výhody a nevýhody.

Studna kopaná

 • v dnešní době se kopané studny budují z betonových skruží, nejčastěji s vnitřním průměrem 100cm.
 • realizují se v místech s dobrou prostupností zvodnělých vrstev, jako jsou štěrky a písky, jílovce atd…
 • zpravidla tak bývá v blízkosti vodních toků, v nižších polohách v rámci obce..

Výhody kopané studny:

 • Velká zásoba vody
 • Přístup do studny – pro budoucí čištění, instalaci čerpadla, pumpy…
 • Možnost prohloubení

Nevýhody kopané studny:

 • Vyšší náklady na zbudování studny (při větších hloubkách)
 • Zpravidla menší přítok
 • Možnost ztráty vody ve studni
 • Časově náročnější práce
 • Zpravidla nutnost odvozu velké části zeminy z výkopu

Studna vrtaná

 • Dnes nejběžnější způsob, jak docílit nezávislosti na dodavateli vody

Výhody vrtané studny:

 • Rychlost – studna je vyvrtána zpravidla během 1-2 dnů
 • Zpravidla větší přítok oproti kopané studny
 • Oddělení povrchové vody od spodních vod

Nevýhody vrtané studny:

 • Vyšší náklady na vyvrtání studny (při větších hloubkách)
 • Větší náklady pro vystrojení vrtu
 • Dostupnost pro těžkou vrtnou techniku